no fucking license
Bookmark

IWORI AYOKA

IWORI AYOKA 


 A n beere ibi oja gbe ta 

Bee ni a o beere lowo Ori

Adifafun yimi yimi 

Yoo mo sowo Ose

Adifafun Alantakun 

Yoo mo sowo Owu

Adifafun Alabahun Ajapa

Yoo mo sowo Eree

Ebo ni won ni ki won o se

Won gbebo nibe won rubo

Nje a kii fi Ose yimi yimi foso

A kii fi Owu Alantakun ranso

Enikan kii je owe Alabahun

N se ni a n beere ibi oja gbe ta

Bee ni a o beere lowo Ori

Ifa ni bi ori bakun alabe lakesi bi odo bakun onutuko lape ountuko tete tumi ti obatete tumi emi ositurami adifafun iwori ayoka eyi tiwon ni koni okun omo ninu mon eebo ni awo nikose inje aromo gbomo pon niti Aya awo ari omo gbe omo pon niti seseki ari omo gbe omo pon niti Aya awo

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment