no fucking license
Bookmark

Iwure AJEAje wa fii ile mii se ibugbe

Aje iwo lobi Ogun ilu

Aje iwo lobi Olufa

Aje iwo lobi onipasan owere

Oyale asin win bear asin win dolowo

Oyale asi were oso asi were di aniyan-pataki

Aje pe le oa kin lOrisa

Agede ni wo Ajenje lotu Ife ti o fi njo koo ti ni

Aje dakun wa jo koo je kire MI temi lowo

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment