no fucking license
Bookmark

Oriki Awon Iya (Oriki awon Ajẹ)

Ọlọ́wọ́gbọgbọrọ… 


Ọlọ́wọ́gbọgbọrọ ni orúkọ tí à ń pe àwọn ìyàmi.


 Ìbà àwọn ìyàmi ọlọ́wọ́gbọgbọrọ tí ńgba ọmọ wọn nínú ọ̀fìn ọmọ aráyé 

Mo júbà àwọn ìyàmi ẹlẹ́yẹ Òṣòròngà 

A ró igba aṣọ má’kanlẹ̀ 

Ọ̀pàké-Ọ̀làké 

A ké ruru, a là ruru 

Ají-ginni, 

Arìn-ginni Arìn-gìnnì-ginnì wọ'jà 


Tí kìí jẹ́ kẹ́’rù o b' ọmọdé títí d’ọjọ́ alẹ́ Ẹlẹ́yẹ, 

a’bẹnu ródóródó Àtíòro balẹ̀ ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀gẹ̀ Apanimáyọdà, 


olókìkí òru 

Afínjú ẹyẹ tí ń jẹ láàrín òru 

A t'inú jẹ orí 

A t'ẹ̀dọ̀ jẹ ọkàn 

A t'ìfun jẹ òróòró 

Ọ̀gàlàntà, 

a j'ẹran ògún


 A j'ẹ̀dọ̀ ènìyàn mọ 'yì 

Ọlọ́jàá gbọ̀ọ̀rọ̀-gbọọrọ 

Igúnnugún bá lé òrùlé 


Ojú tó ilé Ojú tó oko

 Ìbà o, 

kí ìbà ṣẹ.

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment