no fucking license
Bookmark

IROSUN OGUNDA

 IROSUN OGUNDA
 Arufin Awo won Nile Alara 

Aruda Awo ode oowo

 Ijokun ofala ni sawo ile Alakole o balaya 

Awon meteta ni won sefa fun olofin lagbo 

oyinbo 

 Oji ekun Omo 

 Ekun iregbogbo ni sun 

 Nje Eduro efebo jumi Lara 

Ijokun ofala

 Eduro efebo jumi Lara 

 Eyin Arufin awo won nile alara 

 Eyin aruda awo ode owo Ijokun ofala ni n sawo ile Alakole obalaya Ijokun ofala 


Eduro efebo jumi Lara 

 Ase Olodumare 

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment