Thursday, December 21, 2023

Aayan Ogbufo Ninu ede Yoruba

SHARE

Aayan OgbufoAyan ogbufo ni sise itumo ede kan si omiran.Ise ogbufo kuro ni  gbefe, o gba ki a ni imo lori ede mejeji, itumo awon ona ede bi owe ati akanlo ede inu ede ti a fe tumo ati ede ti a fe tumo re si .
Ede Yoruba atata ati ilo amin ohun se Pataki ninu ise ogbufo alakoole.AAYAN OGBUFO ELEYO ORO
Abandon                                   ko sile

Abstain                                      Fa seyin

Compare                                   Fiwe

Deceit                                       Etan

Education                                Imo-eko

Entertainment                       Idaraya

Home work                           Ise asetilewa

Overlap                                  Wonu ara

Research                                Iwadi

Transfer                                  Isinipo 

Joke                                        Apara

Wonder                                 Iyanu

 AAYAN OGBUFO ONIGBOLOHUN OWE ATI AKANLO EDEAll glitter are not gold         

Gbogbo ohun to n dan ko ni wura

A tree does not make a forest

Igi kan kii da igbo se

Health is wealth

Ilera loro

He took to his heels

O fie se fe

Human confidence is vanity

Igbekele eniyan asan ni

A stich in time saves nine

Kekere ni a ti n pecan iroko

Hit the nail on the head

So oju abe nikoo

Bury the harchet

Fiye denu.

A stone heart

Okan lile

A tinkle of an eye

Ni iseju aaya

The child is the father of man

Eyin ni di akuko

 

AAYAN OGBUFO OLORO EWI
Ede Geesi                                                                              


 Ede YorubaOn an evil day                                                                       lojo buburuThe devil takes a drink of blood         


                               Esu a mu eje

The battle is serious                                                            (oju)  ogun le

The town is unhappy                                                          Gbogbo ilu gbekan

On an evil day                                                                       Lojo buruku

A strong man cannot walk lonely in the road                 Alagbara ko le nikan rin

A terrible day makes a town desolate                             Ojo buruku ti I mu ilu di ahoro

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

0 $type={blogger}: