Saturday, December 16, 2023

Apejuwe Awon Iro Faweli ede Yoruba

SHARE
Apejuwe Awon Iro Faweli ede YorubaGege bi a ti se mo wipe a le pim faweli Yoruba si ona meji: Aranmupe ati Airanmupe. O se Pataki lati ranti pe gbogbo faweli Yoruba ni atunyan ntori pe tan – an – na ona ofin maa n gbon bi a ba n pe won. Bi a ba fe se alaye faweli Yoruba Yoruba, a o tele awon ilana

a. Riranmu ati Airanmu

b. Giga ahon si aja enu

d. Ibi ti giga ahon nde

e. Irisi ete

e. Isesi ati ipo tan – an – na


a. Riranmu ati airanmu je ise afase. Bi afase ba faye sile fun eemi ti n bo lati odo ikun lati gba imu ati enu, iro ti a o pe yoo je aranmupe ( un, in, en, on, an) bi o ba je enu nikan ni eemi ngba, iro faweli airanmupe ni a o pe bi (I, e, a, u, o, e)

b. Giga enu si aja enu: Bi iwaju ahon ba gbera ahon lo kan aja enu, a o ma ape faweli iwaju (I, e, e, en, in) bi a ba si je pee yin ahon lo gbera gan – an; faweli eyin (o, o, u, on, un)  aarin ahon ni faweli aarin     (an, a)

d. Ibi ti ahon gade:- faweli ahonpe I & u. faweli ahandiepe (e ati o) faweli ayadiepe e ati o faweli ayanu pe (an, ati o)

e. irisi ete: roboto (o, u, un) tobi perese (a, I, an, in, an)

e. Tan – an –an ona ofun maa n gba nri nigba ti a ba n pe gbogbo awon iro faweli ede Yoruba. Idi niyi ti gbogbo awon fawli ede Yoruba fi je atunyan

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

0 $type={blogger}: