Showing posts with the label culture

Sopona carving in Osogbo

Sopona carving in Osogbo Photo taken between 1950 to 1959.  Justine Cordwell collections. Credit: Historical Africa Yorùbá

Have you seen this hairstyle before?

If you have seen this hairstyle before kindly drop your comment

Reason why Africans don't send their elders to old age homes

In Africa, we don't send our elders to old age homes, they stay at home so that they pass inter-generational wisdom. Your thoughts on this ...

Are Yoruba king Powerless or neglected by the Irunmole that they are being killed like Fowl?

Are Yoruba king Powerless or neglected by the Irunmole that they are being killed like Fowl? I am seeing a lot of trends online about Yoruba king being the target of some tribes or whatever. Everyone is living in fear and it is making me…

Owu Waterfall in Kwara state.

Owu Waterfall, Ifelodun, Kwara state. One of the most beautiful hidden gems of yorubaland.! The Owu falls in Kajola and Owa-onire, Ifelodun, Kwara state is the highest & one of the most spectacular waterfalls …

1500+ ASAYAN OWE ATI AKANLO EDE YORUBA

EYI NI AWON ASAYAN OWE ATI AKANLO EDE YORUBA 1. A ke kaakaa k’oloro o gbo b’oloro ba gbo kinni o se! 2. Agba kii wa l’oja, k’ori omo titun o wo. 3. Apata le, oloko da si. 4. Ayangbe aja ni ndun, sugbon ki ni a o je, k’aja o too gbe? 5. A…

Owe ATI akanlo ede Nile Yoruba

Owe ATI akanlo ede Nile Yoruba Ede Yoruba rorun lati ko ati lati gbo pelu. Akeko ni lati fi okan ati eti sile dada, ki o baa lee mo pelu irorun.  Bi eniyan ba sunmo awon agba, yoo tete gbo awon owe ati asayan oro ijinle ede Yoruba, bakan…

IWOFA

Opolopo eniyan nii ro pe itumo Iwofa ni Eru.  Be e ko, iyato wa ninu won. Ka muni ni Iwofa san ju ka muni ni leru lo. Nigba t eru ba n sise ninu ojo ati oorun, ti oju re npon bi aso oyin ati ara re si ri siosio bi ti elede, sebi I se ni …
OlderHomeNewest
Translate