Friday, December 15, 2023

Amin Ohun YORUBA ATI apeere

SHARE

Didun ohun se pataki pupo ninu ede Yoruba. Orisi ohun meta ni ede Yoruba ni. Awon ohun naa ni wonyii:
(1) Ohun isale
(2) Ohun aarin
(3) Ohun okeBi a ba n ko ede Yoruba sile, a maa n lo awon ami ohun lati ya awon ohun Yoruba wonyii soto.


 Fun apeere:Ohun isale = ami ohun \
Ohun aarin = ami ohun -
Ohun oke    = ami ohun /
Lopolopo igba, o maa n wulo fun akekoo lati lo awon ami ohun orin ti a ko sisale wonyii lati ranti awon ami ohun Yoruba.


Ohun isale = ami ohun \ = d (do)
Ohun aarin = ami ohun - = r (re)
Ohun oke.   = ami ohun / = m (mi)
Ami ohun isale


(i) konko (dododo) 


(ii) asa (dodo) 


(iii) ojo (dodo) 


(iv) akalamagbo (dododododo)
Ami ohun aarin:


 (i) aso (rere) 


(ii) eran (rere) 


(iii) sobolo (rerere)Ami ohun oke:

 (i) ranti (mimi) 


(ii) boya (mimi)


 (iii) lagbaja (mimimi)


This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

0 $type={blogger}: