Saturday, June 24, 2023

Animals and Yoruba Names

SHARE
Animals and Yoruba names 

Cobra - Ọka

Ox , Bull - Malu

Spit - Snake

Snake -Ṣebe

Dog - Aja

Grass cutter-Ọya A scaly animal/Pangolin -Akika

Crocodile -Ọoni

Alligator -Ahọnrihọn

Pig -Ẹlẹdẹ

Vulture -Igun, Gunnugun,

Wood-Carrier -Arigiṣẹgi

Hawks - Asa

Palm Bird -Ologiri

A species of Bird -Olofẹrẹ -

Sparrow -Ologoṣẹ

Peacock -Ọkin

Squirrel -Ọkẹrẹ

Rabbit -Ehoro

crickets -Okinrin

Pouch Rat -Okete

Wild Goat -Edu

A species of Deer -Ekulu

Shark -Akurakuda

Rat/Mouse -Eku/Ekute

Earthworm -Ekolo

Sing Bird -Ẹyẹ-Orin

Partridge -Aparo

Horse -Ẹṣin

Donkey -Kẹtẹkẹtẹ

Camel -Rakunmi

Ass -Ibakasiẹ.

Bat -Adan

Pelican -Ẹyẹ-Ofu

Water-bird -Osin

Dove -Adaba

Viper -Paramọlẹ

Sea-Gulls -Pẹju-pẹju


Yellow-haired Monkey -Sọmidọlọti/Oloyo

Sea-Bird -Yanja-yanja

Mosquito -Ẹfọn/Yanmu-yanmu
A species of Beetle -Yanrinbo
Raven -Ẹyẹ-Iwo
Snail-Igbin/Aginniṣọ
Freshwater Snail-Iṣawuru


Steer -Ẹgbọọrọ-Akọ Malu
Trout -Ẹja
Buffalo -Ẹfọn
Monkey-Ọbọ .
Ape -Ẹdun
Lizard-Alangba, -


Lobster-Alakasa
Boa-Constrictor Ere
Boar Ẹlẹdẹ-Igbo,
Gorilla, Baboon -Inaki, Inoki, Iro
Chimpanzee - Elegbede
Phython-Constrictor -Ojola


Electric Fish -Ojigi
Scorpion -Ojogan/Akeekee
Toad -Kọnkọ
Antelope -Egbin
Tick/Flee -Eegbọn
Hippopotamus -Erinmi
Rhinoceros -Ẹranko bi Imado.
Reynard (Fox) -Kọlọkọlọ


Hyena/Wolf -Ikoko
Giraffe -Agbanrere
Cow Abo-Malu
Crab -Akan
Wild Pigeon-Oriri
Porcupine -Oorẹ, Eerẹ, Ojigbọn


Black-Ants -Tanpẹpẹ
Centipede -Tanisanko
Millipede -Ọkun
Frog -Ọpọlọ


Chicken-Oromọ-Adiẹ
Nocturnal Animal-Ajao
Hound-Aja-Ọdẹ -
Elephant-Erin/Ajanaku
Sheep-Aguntan
Ram-Agbo
Woodcock -Agbe


A species of Woodcock-Aluko
White-feathered Bird -Lekeleke
Chamelon Ọga, Alagẹmọ
Crane-Bird -Akọ -
Parrot -Odidẹrẹ
Ostrich -Ogongo


White-Ant Ikan, Ikamudu
Tortoise-Ijapa
Tiger-Ẹkun
Lion-Kiniun
Pigeon-Ẹyẹle
Pig/Swine Ẹlẹdẹ
Eagle-Idi .
Guinea Fowl-Awo
Guinea Fowl-Ẹtu


Guinea Pig-Ẹmọ-Ile
Jelly-Fish-Ẹja-Odo
A species of Bird-Afẹrẹgbojo/Afe-imojo
Spider-Alantakun
Butterfly-Labalaba


Bee-Oyin
Cockroach -Ayan
Cricket-Irẹ
Crab -Akan
Housefly-Eṣinṣin/Eṣin
Gnats -Kokoro - Ojuọti
Wall-Gecko - Ọmọnle


Mouse - Eliri
Colt Young Horse - Agodongbo
Woodpecker - Akoko
Palm-Bird-Ẹga


Insect-Ipin
Red-Ant-Abonilejọpọn
Civet-cat-Ẹta
Zebra-Kẹtẹkẹtẹ-Abila -
Owl - Owiwi
Lice - Ina-Ori
Bed-bug -Idun


Leopard-Amọtẹkun
Hind Abo-Agbọnrin
Cat-Ologinni
Turkey-Tolotolo
Swallow - Alapandẹdẹ
Kine - Abo-Malu


Stallion - Akọ-Ẹṣin
Gadfly-Iru, Eṣinṣin- N la
Duck - Pẹpẹyẹ
Jackal - Akata/Ajako
pelican -- atiele

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

0 $type={blogger}: