Saturday, December 16, 2023

Fonoloji Ede Yoruba

SHARE
Fonoloji Ede Yoruba


Fonoloji ni eto amulo iro ede kookan. Eyi tumo si ona ti a n gba lo iro ede. Fonoloji ni ona ti a n gba sin awon iro po, ni ona to je pe yoo fi fun wa ni itumo. Awon iro wonyi naa ni a maa n lo awon ami leta ropo.


Ninu imo eda – ede (Linguisiiki) awon onimo ede agbaye ni iulana ti won maa n gba ko awon iro alifabeeti ki o le baa ri bakaan naa kaariaye. Bi a se n ko iro faweli ati konsonanti pelu ilana akoto ede Yoruba yato si bi a se n ko pelu ilana fonetiiki.

Ilana akoto

a

e

e

i

o

o

u

an

in

on

un

en

Ilana Fonetiiki

a

e

e

i

o

o

u

a

i

o

u

e

Awon iro faweli ede Yoruba

Ilana Akoto

b

d

f

g

gb

h

j

k

l

m

n

p

r

s

s

t

w

y

Ilana Fonetiiki

b

d

f

g

gb

h

d

k

l

m

n

kp

r

s

s

t

w

y

Awon iro konsonanti ede Yoruba.

Fonoloji ni eto amulo iro ede kookan. Eyi tumo si ona ti a n gba lo iro ede. Fonoloji ni ona ti a n gba sin awon iro po, ni ona to je pe yoo fi fun wa ni itumo. Awon iro wonyi naa ni a maa n lo awon ami leta ropo.

Ninu imo eda – ede (Linguisiiki) awon onimo ede agbaye ni iulana ti won maa n gba ko awon iro alifabeeti ki o le baa ri bakaan naa kaariaye. Bi a se n ko iro faweli ati konsonanti pelu ilana akoto ede Yoruba yato si bi a se n ko pelu ilana fonetiiki.

Ilana akoto

a

e

e

i

o

o

u

an

in

on

un

en

Ilana Fonetiiki

a

e

e

i

o

o

u

a

i

o

u

e

Awon iro faweli ede Yoruba

Ilana Akoto

b

d

f

g

gb

h

j

k

l

m

n

p

r

s

s

t

w

y

Ilana Fonetiiki

b

d

f

g

/gb/

[gb]

/h/

[h]

/dj/

[dj]

/k/

[k]

/l/

[l]

/m/

[m]

/n/

[n]

/kp/

[kp]

/r/

[r]

/s/

[s]

/s/

[s]

/t/

[t]

/w/

[w]

/j/

[j]

Awon iro konsonanti ede Yoruba.

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

0 $type={blogger}: