no fucking license
Bookmark

ODU ÒTÚRÚPỌ̀N ÌROSÙN

ÒTÚRÚPỌ̀N ÌROSÙN: 

Ìtàn àmọ̀jù níí m'ẹ́yẹ oko ó sùn'gbẹ́ Díá fún Àdàbà súùsúù Tí ńlọọ́ bú ará Ìṣokùn l'ẹ́rú 


Ẹbọ ni wọ́n ní kí wọ́n wá ṣe Wọ́n kọ'tí ọ̀gbọnyìn s'ẹ́bọ Ọ̀tún Ìṣokùn ẹrú Ósí Ìṣokùn ẹrú 


 Ni wọ́n bá lé Àdàbà súùsúù kúrò ní'lǔu Ló wá ń sọ wípé Ọ̀tún Ìṣokùn Gbogbo wọn ni wọ́n ńse bí Ọba bí Ọba Ósí Ìṣokùn Gbogbo wọn ni wọ́n ńse bí Ọba bí Ọba Ire o!

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment