Copy
no fucking license
Bookmark
Labelsproverb

Yàrá kótópó gba ogún ọ̀rẹ́ (learn insight from this proverb)

Yàrá kótópó gba ogún ọ̀rẹ́,  bí ìfẹ́ bá wà láàárín in wọn. / A little room is good enough for 20 friends,  if there is love among them. […

Òwe: Àgbàtán làá gb'ọ̀lẹ,

Òwe: Àgbàtán làá gb'ọ̀lẹ,  bí a bá d'áșọ fún ọ̀lẹ,  àá paá l'áró. Literal Translation: A lazy person must be helped completel…

Rírà ni í kẹ́yìn pupa ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí kò bá rí ẹni jẹ ẹ́ (Read insight to this proverb)

Rírà ni í kẹ́yìn pupa ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí kò bá rí ẹni jẹ ẹ́. / Rottenness is what ends the life of a ripe banana, if it gets no one to eat it.  …

Àgbẹ̀ tó jẹun yó tó fọ́ akèrègbè (Read insight to this proverb)

,Àgbẹ̀ tó jẹun yó tó fọ́ akèrègbè  ti gbàgbé pé ọjọ́ òǹgbẹ ṣì ḿbọ̀ / A farmer who ate,  had his fill,  and broke the water gourd forgot t…

Ewúrẹ́ tó lè kígbe jù, kọ́ lebi ńpa jù (Read insight to this proverb)

Ewúrẹ́ tó lè kígbe jù, kọ́ lebi ńpa jù. / The goat that bleats the loudest, is not necessarily the most famished.  [Appearance isn't…

Bí a bá fi àgbò fún eégún, à á jọ̀wọ́ okùn rẹ̀ (Read insight to this proverb)

Bí a bá fi àgbò fún eégún,  à á jọ̀wọ́ okùn rẹ̀.  / If we hand over a ram to the masquerade,  we must release the tethering rope to the m…

Ọlọ́run á mú olè

Ọlọ́run á mú olè, ṣùgbọ́n òtútù á pa aláṣọ.  / God would eventually apprehend the thief,  but the owner (whose clothes were stolen) would…

Àgbàlagbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀ bá ọmọ wí ní kékeré

Àgbàlagbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀ bá ọmọ wí ní kékeré,  á kẹtan sáré lórí ọmọ náà tó bá dàgbà,  tí ẹnu ò káa mọ́. / An elder who won't sha…

Ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ

Ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ.  /  The peace of the tree is the peace of the birds that perch on it. [Pursue and seek what makes peace for a…

A kì í fi oró yán oró

A kì í fi oró yán oró;  aforóyánró kì í jẹ́ k'óró ó tán;  afìkàsànkà kì í jẹ́ ki ìkà ó tán bọ̀rọ̀. / Do not repay evil with evil;  th…

Ojú ló ńkán àrẹ̀mọ tó ńdé fìlà

Ojú ló ńkán àrẹ̀mọ tó ńdé fìlà,  tó bá gorí ìtẹ́ bàbá a rẹ̀,  yóò dé ohun tó ju àrán lọ / A royal heir who's wearing a cap is simply …

Bí onílé bá ti ńfi àpárí iṣu han àlejò

Bí onílé bá ti ńfi àpárí iṣu han àlejò,  ilé ti tó ó lọ nìyẹn. / Once the host begins to show the guest the left-over yam,  it's time…

ÈÈRÀ KÒ FẸ PÒPÓRÒ DÉNÚ, TRUST YOURSELF

ÈÈRÀ KÒ FẸ PÒPÓRÒ DÉNÚ TRUST YOURSELF  Ifá ní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ òkè níí fò ganranhìn-ganranhìn Adifafun Èèrà Èèrà nlọ sínú PÒPÓRÒ lọ ree bímọ …

Ẹni sọ̀rọ̀ púpọ̀ yó ṣìsọ;

Ẹni sọ̀rọ̀ púpọ̀ yó ṣìsọ;  àsọjù ló ńmú ìyá ọba pe ara rẹ̀ ní ìyá ọ̀bọ. /  Whoever talks excessively will misspeak;  excessive talk was h…

Mo gbọ́n tán, mo mọ̀ ọ́ tán

Mo gbọ́n tán, mo mọ̀ ọ́ tán, l'agbọ́n ò ṣe l'óró bí oyin. / Wasps' claim to be the wisest and the best is why they have less …

Ọ̀kàndínlógún tó lóun ò bá oókan ṣe

Ọ̀kàndínlógún tó lóun ò bá oókan ṣe, à ti di ogún un rẹ̀ á nira. /   The number 19 that insists it won't be associated with 1, will f…

Báa gún iyán, táa ro ọkà fún kòfẹ́kògbà

Báa gún iyán, táa ro ọkà fún kòfẹ́kògbà, kò ní fẹ́, kò ní gbà, náà ni / Even if one pounds yam and prepares yam flour meal for a difficul…

Bí ọmọdé bá gun òkè àgbà

Bí ọmọdé bá gun òkè àgbà, ó níláti gbọ́n. / When a youngster attains to the position of an elder, he cannot but be wise. [Be audacious: t…

Nínú ìkòkò dúdú

Nínú ìkòkò dúdú ni ẹ̀kọ funfun ti ńjáde. / Out of the black pot nonetheless comes the white corn gruel (or pap). [Write-off no one; no ma…

Ìyànjú l'àgbẹ̀ ńgbìn

Ìyànjú l'àgbẹ̀ ńgbìn, Elédùà nìkan ló mọ b'íṣu ṣe ńta. / Farmers merely sow efforts; God alone knows how the yams are formed. [We…