Showing posts with the label proverb

Yàrá kótópó gba ogún ọ̀rẹ́ (learn insight from this proverb)

Yàrá kótópó gba ogún ọ̀rẹ́,  bí ìfẹ́ bá wà láàárín in wọn. / A little room is good enough for 20 friends,  if there is love among them. [Little is much when love is in it; with love, other concerns pale.]

Òwe: Àgbàtán làá gb'ọ̀lẹ,

Òwe: Àgbàtán làá gb'ọ̀lẹ,  bí a bá d'áșọ fún ọ̀lẹ,  àá paá l'áró. Literal Translation: A lazy person must be helped completely,  when we gift a lazy person clothes,  we should also dye it. Meaning: Do not do things half-measu…

Rírà ni í kẹ́yìn pupa ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí kò bá rí ẹni jẹ ẹ́ (Read insight to this proverb)

Rírà ni í kẹ́yìn pupa ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí kò bá rí ẹni jẹ ẹ́. / Rottenness is what ends the life of a ripe banana, if it gets no one to eat it.  [Promptly take advantage of opportunities;  make hay while the sun shines.]

Àgbẹ̀ tó jẹun yó tó fọ́ akèrègbè (Read insight to this proverb)

,Àgbẹ̀ tó jẹun yó tó fọ́ akèrègbè  ti gbàgbé pé ọjọ́ òǹgbẹ ṣì ḿbọ̀ / A farmer who ate,  had his fill,  and broke the water gourd forgot that days of thirst are still ahead. [Never repay good with evil;  never slam the door on your way ou…

Ewúrẹ́ tó lè kígbe jù, kọ́ lebi ńpa jù (Read insight to this proverb)

Ewúrẹ́ tó lè kígbe jù, kọ́ lebi ńpa jù. / The goat that bleats the loudest, is not necessarily the most famished.  [Appearance isn't necessarily reality;  noise or drama isn't necessarily substance.]

Bí a bá fi àgbò fún eégún, à á jọ̀wọ́ okùn rẹ̀ (Read insight to this proverb)

Bí a bá fi àgbò fún eégún,  à á jọ̀wọ́ okùn rẹ̀.  / If we hand over a ram to the masquerade,  we must release the tethering rope to the masquerade as well.  [When we make a major move,  we shouldn't hold back on other relevant,  even…

Ọlọ́run á mú olè

Ọlọ́run á mú olè, ṣùgbọ́n òtútù á pa aláṣọ.  / God would eventually apprehend the thief,  but the owner (whose clothes were stolen) would catch a cold. [Prevention is better than cure.]

Àgbàlagbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀ bá ọmọ wí ní kékeré

Àgbàlagbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀ bá ọmọ wí ní kékeré,  á kẹtan sáré lórí ọmọ náà tó bá dàgbà,  tí ẹnu ò káa mọ́. / An elder who won't sharply reprimand a child when young would be compelled to run helter skelter when the child is fully g…

Ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ

Ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ.  /  The peace of the tree is the peace of the birds that perch on it. [Pursue and seek what makes peace for all:  if it can be well with all,  the individual won't have issues.]

A kì í fi oró yán oró

A kì í fi oró yán oró;  aforóyánró kì í jẹ́ k'óró ó tán;  afìkàsànkà kì í jẹ́ ki ìkà ó tán bọ̀rọ̀. / Do not repay evil with evil;  those who repay evil with evil  or wickedness with wickedness exacerbate them. [Don't seek to get …

Ojú ló ńkán àrẹ̀mọ tó ńdé fìlà

Ojú ló ńkán àrẹ̀mọ tó ńdé fìlà,  tó bá gorí ìtẹ́ bàbá a rẹ̀,  yóò dé ohun tó ju àrán lọ / A royal heir who's wearing a cap is simply in haste;  he'll get to don far more than velvet caps upon ascending his father's throne. [B…

Bí onílé bá ti ńfi àpárí iṣu han àlejò

Bí onílé bá ti ńfi àpárí iṣu han àlejò,  ilé ti tó ó lọ nìyẹn. / Once the host begins to show the guest the left-over yam,  it's time for the guest to leave. [Don't overstay your welcome;  read between the lines:  action often sp…

ÈÈRÀ KÒ FẸ PÒPÓRÒ DÉNÚ, TRUST YOURSELF

ÈÈRÀ KÒ FẸ PÒPÓRÒ DÉNÚ TRUST YOURSELF  Ifá ní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ òkè níí fò ganranhìn-ganranhìn Adifafun Èèrà Èèrà nlọ sínú PÒPÓRÒ lọ ree bímọ sí Ẹbọ ni Awo pé kí ó O gbẹbọ níbẹ̀ o rúbọ Ńse bẹ́erí Èèrà Bẹẹ rí PÒPÓRÒ Gúnmọ́-gúnmọ́ niwọn rí À sé…

Ẹni sọ̀rọ̀ púpọ̀ yó ṣìsọ;

Ẹni sọ̀rọ̀ púpọ̀ yó ṣìsọ;  àsọjù ló ńmú ìyá ọba pe ara rẹ̀ ní ìyá ọ̀bọ. /  Whoever talks excessively will misspeak;  excessive talk was how the king's mother (inadvertently) referred to herself as the mother of monkeys.  [Be moderate…

Mo gbọ́n tán, mo mọ̀ ọ́ tán

Mo gbọ́n tán, mo mọ̀ ọ́ tán, l'agbọ́n ò ṣe l'óró bí oyin. / Wasps' claim to be the wisest and the best is why they have less potent venom than bees.  [Humility is it: pride and arrogance weaken; not smart to brag and boast, r…

Ọ̀kàndínlógún tó lóun ò bá oókan ṣe

Ọ̀kàndínlógún tó lóun ò bá oókan ṣe, à ti di ogún un rẹ̀ á nira. /   The number 19 that insists it won't be associated with 1, will find it tough to become 20. [Isolation is risky: build bridges and collaborate more; we need one anot…

Báa gún iyán, táa ro ọkà fún kòfẹ́kògbà

Báa gún iyán, táa ro ọkà fún kòfẹ́kògbà, kò ní fẹ́, kò ní gbà, náà ni / Even if one pounds yam and prepares yam flour meal for a difficult fellow, he'll yet remain difficult. [Regardless of what you do or say, a difficult fellow can&…

Bí ọmọdé bá gun òkè àgbà

Bí ọmọdé bá gun òkè àgbà, ó níláti gbọ́n. / When a youngster attains to the position of an elder, he cannot but be wise. [Be audacious: to be exposed to higher responsibilities is to be toughened; when exposed to a swim or sink situation…

Nínú ìkòkò dúdú

Nínú ìkòkò dúdú ni ẹ̀kọ funfun ti ńjáde. / Out of the black pot nonetheless comes the white corn gruel (or pap). [Write-off no one; no matter how deplorable a situation is, good may still come out of it: always remain positive and keep h…

Ìyànjú l'àgbẹ̀ ńgbìn

Ìyànjú l'àgbẹ̀ ńgbìn, Elédùà nìkan ló mọ b'íṣu ṣe ńta. / Farmers merely sow efforts; God alone knows how the yams are formed. [We simply do our best; the ultimate result is from God; whatever is good must be from Him.]
OlderHomeNewest
Translate