Showing posts with label oya. Show all posts
Showing posts with label oya. Show all posts

Wednesday, April 10, 2024

What can OYA, Sango and OSUN do?

What can OYA, Sango and OSUN do?

OYA is calm


She is the wind that blew .. she is the air we breathe.
SANGO is the fire that powered the Sun 
He created fire for Ogun to create weapon .
Sango is not just lightening

Osun powered the moon with her energies.
Osun has the largest reservoir of children .

She owns marriage and life transformation.

Monday, August 21, 2023

Characteristics of OYA

Characteristics of OYA

Characteristics of OYA 

These are few characteristics of OYA. Oya is a restless, tempestuous and extremely powerful òrìsà.


She is highly principled and does not tolorete undisciplined behavior, dishonesty or cheating of any sort.


Honest and Devoted. 
Symbols of OYA

Symbols of OYA

Here are symbols associate with OYA 

Her symbols are:


• a pair of Buffalo horn• Edun Ara Oya (Oya's thunder stone).


• designed and decorated switch• pot filled with water known as "BÙMU OYA"• Beads, known as "KELE OYA"


• Calabash with cover plus a coarse hand woven cloth known as "LÀBÀ OYA"

Praise Name of OYA

Praise Name of OYA

Praise name for OYA 

These are some praise and people called OYA. 


Some of her praise names are:


• Obinrin to tori Ogun da irungbon si ( the war like woman that grows beard)• Oya òrìrì ( Oya the visible terror)• Alégéngée obinrin ( a tall and elegant woman)• Oya ó dówò fun wa ( Oya we beseech you, protect us)• Oya a ríná bora bi aso ( Oya who covers herself with apron of fire)
Facts about Oya

Facts about Oya

Oya, the divinity of wind has facts that I really like about her. 


Have you get to know Oya? If not below are 15 amazing facts about this great divinity.1: Oya is said to be the wife of Sango (divinity of thunder) and his favorite wife because of her affinity with Sango.2: She is also once the wife of Ogun ( divinity of metal and creativity) according to Ifa's sacred odu.3: She possessed the power of fire while her husband, Sango possessed the power of rain.4: She is not an Irunmole but an Òrìsà.5: Some Babalawo are of the opinion that Oya is not are real name but ÀRÀKÁ it is.6: Oya is a restless, tempestuous, impatient and extremely powerful òrìsà.7: She is quick at meeting out justice to offenders and she is quick to anger.8: Inspite of all this (6-7) however, she is a very honest and devoted.9: She is highly principled and does not tolorete undisciplined behavior, dishonesty or cheating of any sort.10: While on earth, Oya gave birth to nine children this led to people calling her "ÌYA- NSAN" (mother of nine).


11: Oya is associated with the stream or river. In fact, the River Niger is named "ODÒ-OYA" (Oya's river) after her.


12: Her symbols are:
• a pair of Buffalo horn
• Edun Ara Oya (Oya's thunder stone).
• designed and decorated switch
• pot filled with water known as "BÙMU OYA"
• Beads, known as "KELE OYA"
• Calabash with cover plus a coarse hand woven cloth known as "LÀBÀ OYA"


.
13: Some of her praise names are:
• Obinrin to tori Ogun da irungbon si ( the war like woman that grows beard)
• Oya òrìrì ( Oya the visible terror)
• Alégéngée obinrin ( a tall and elegant woman)
• Oya ó dówò fun wa ( Oya we beseech you, protect us)
• Oya a ríná bora bi aso ( Oya who covers herself with apron of fire)
14: Oya feeding materials are:
•Goat
•Kolanut
•Liquor
• Hen, Duck, Pig (female)
• Mashed yam with palm oil, corn pudding, honey comb, cotton wool, okro leaves.15: Taboos include: Palm kernel oil, sheep( ram/ewe), Dog.

Monday, June 12, 2023

Part of the body associated with OYA

Part of the body associated with OYA

Part of the body associated with ORISA OYA


If we are to loom at it in a keen way, we would understand that each orisa represent each part of the body. OYA is not an exception to this. 


There are some parts of our body that are associated with OYA. 


OYA  governs the wind pipe and lungs, therefore she is the FIRST BREATH and the LAST BREATH of life
Orisa responsible for Death

Orisa responsible for Death

Who is the Orisa responsible for Death in yours cosmology? 


OYA is the Orisa responsible for transition into other world. 

Transition into other world is also known as death. Without death, there is no transition and without transition into other world, there is no OYA. 

OYA is more than just a wife of SANGO. 

She is the escort into IKU, KU (DEATH) or from the PHYSICAL WORLD into the SPIRITUAL WORLD.
OYA

OYA

OYA is seen in aspects as the WARRIOR SPIRIT of the WIND, LIGHTENING, FERTILITY, FIRE and MAGIC. She will take it to the AIR, WATER or FOREST makes her no difference.


 She creates HURRICANES, TORNADOWS which are said to be her SKIRTS FANNING and WHIRLING as she dances, LIGHTNING and all kind of DESTRUCTION happens.
How does OYA looks like ?

How does OYA looks like ?

For this with creative mind that might want to give in to their imagination to imagine what OYA might look like. 


Here is what she might look like. 


Her skirts are very colorful with NINE BRIGHT COLORS of choice except black. 


As She dances her face has an expression of really big and open eyes


Her breathes often blows up her chin and often screams. 


OYA is also known to dance with a HORSE TAIL.

Sunday, June 11, 2023

Oriki Oyá

Oriki Oyá

Oriki Oyá


Oya òòsà tí í roko ré léyin. 

Oya ní í tárúgbó se lóge. 

Obìrin gbandikan, 

Eégún a san dórí. 


Oya ni mó máa bo. 

Pará Ogun bí e n palé. 


Irú Oya ò sí lórun, 

Iyàwó orí ògún. 


Oya kan, Sàngó kan. 


A tó ó kàn bí òkè. 


A málejò yíká ile. 

Baálé dí méji, ara ò rò kan. 


Onínúolá, oko o! 


Oya a rìn léji. 


Olùwaà mi èjè níyi Ogun. 
Oya òrírì! 


A-wo ni fírí, bí enì tí ò rí ni. 

A-sòwò kéékéèké gbowó è ní kisi. 

Oya a rinà bora bí aso. 

Ina ma ní égún o, 

Ina tí njo ní laí towo bo' ná. 

Oya òwàrà, bíi' ná jóko láàró. 

A fijà dófirì, niwáju jagunjagun. 

Oya alágbára inu aféfé. 

Oloju ojo, a ri won dé òguluntù. 

Oya bí àkúfó ikókò tí nró kókó-kókó. 

Oya lé babaláwo kò dúrò kó' fá. 
Oya rorò! 

A rìn dengbere nínú aféfé. 

Oya, a tún orí eni tí kò sunwon se. 

A so ibànújé dire. 

Alágbára obìrin òòsà. 

Màá bá o sepò. 

Odó awuwo lóhùn, bí ààrá. 

Oya órirí a wúwo má se wa. 

Oya má se ba tèmi je, 

Oya, òrìsà to n gbà ní lówó isé. 

Oya oláà re lèmí n je ò, 

Olá tí kékeré awó je tó fi mó gbódú. 

Awa kò lóhun méji bí