no fucking license
Bookmark

Oriki Oyá

Oriki Oyá


Oya òòsà tí í roko ré léyin. 

Oya ní í tárúgbó se lóge. 

Obìrin gbandikan, 

Eégún a san dórí. 


Oya ni mó máa bo. 

Pará Ogun bí e n palé. 


Irú Oya ò sí lórun, 

Iyàwó orí ògún. 


Oya kan, Sàngó kan. 


A tó ó kàn bí òkè. 


A málejò yíká ile. 

Baálé dí méji, ara ò rò kan. 


Onínúolá, oko o! 


Oya a rìn léji. 


Olùwaà mi èjè níyi Ogun. 
Oya òrírì! 


A-wo ni fírí, bí enì tí ò rí ni. 

A-sòwò kéékéèké gbowó è ní kisi. 

Oya a rinà bora bí aso. 

Ina ma ní égún o, 

Ina tí njo ní laí towo bo' ná. 

Oya òwàrà, bíi' ná jóko láàró. 

A fijà dófirì, niwáju jagunjagun. 

Oya alágbára inu aféfé. 

Oloju ojo, a ri won dé òguluntù. 

Oya bí àkúfó ikókò tí nró kókó-kókó. 

Oya lé babaláwo kò dúrò kó' fá. 
Oya rorò! 

A rìn dengbere nínú aféfé. 

Oya, a tún orí eni tí kò sunwon se. 

A so ibànújé dire. 

Alágbára obìrin òòsà. 

Màá bá o sepò. 

Odó awuwo lóhùn, bí ààrá. 

Oya órirí a wúwo má se wa. 

Oya má se ba tèmi je, 

Oya, òrìsà to n gbà ní lówó isé. 

Oya oláà re lèmí n je ò, 

Olá tí kékeré awó je tó fi mó gbódú. 

Awa kò lóhun méji bí

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment