no fucking license
Bookmark

ODU Oyeku Meji warnings

Oyeku meji


Speaks against polygamy 

If you are born under this odu, you must never marry more than one wife or engage with more than one lady . Also you must only be with black or dark skin lady .

Ọ̀kan ṣoṣo póró lobìnrin dùn mọ lọ́wọ́ ọkọ
Bí wọ́n bá di méjì

Nwọn a dòjòwú
Bí n wọ́n bá di mẹ́ta
Nwọn a dẹ̀ta ǹtúlé
Bí n wọ́n bá di mẹ́rin
Nwọn a di ìwọ lo rín mi ni mo rín ọ
Bí n wọ́n bá di márùn-ún
Nwọn a di lágbájá ní ó run ọkọ wa tán lóhun susuusu
Bí n wọ́n bá di mẹ́fà
Nwọn a dìkà
Bí n wọ́n bá di méje

Nwọn a dàjẹ́
Bí n wọ́n bá di mẹ́jọ
Nwọn a di ìyá alátàrí bàm̀bà
Ló ti kó irú èyí ṣẹ ọkọ wa lọ́wọ́
Bí n wọ́n bá di mẹ́sàán
Nwọn a di ìyáálé wa ò níṣẹ́ kan
Kò lábọ̀ kan
Bó bá ti jí
Aṣọ ọkọ wa níí máa san kiri
Bí n wọ́n bá di mẹ́wàá

Nwọn a di ilé ni ọkọọ wá jókòó
Ni nwọ́n ń wá ọkọọ waá wà

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment