no fucking license
Bookmark

Ewé Ifá

Ewé Ifá 


Ewé Ọdundun


Ibi tutu laba Ọdundun


bi odun baa ti dun ni Ọdundun dun 


Ọdundun mi waa de o 


a so ode dero


ti oba le fun gbogbo ewe ko 


ọdọ́ ọdun ni won pa oruko da 


odundun ni ki pa oruko ti e da  


Odundun a so ode dero

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647) For spiritual guidance...We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Post a Comment

Post a Comment