Tuesday, July 11, 2023

IFA speaks on EGBE Orun

SHARE
IFA speaks on EGBE Orun 

The spirit peer is what we call Elekeji Orun or Enikeji Orun. 


Odu Ifà Owonrin Ogbe explains the existence of Eni keji Orun: 


Degbe koni gbe Ile aye Bi ko ba si ti enikeji Degbe lorun A dIfà fun ara Orun A bu fun araye Opolope Degbe Orun Ni ko je ki Degbe aye o jiyaTranslation


Earth will be uninhabitable for Degbe If not for assistance of replica of Degbe in heaven. Cast Ifà divination reading for heavenly mate Also perform Ifà divination reading for Earthly mate It for the sake of replica of Degbe in heaven That doesn't allow Degbe his earthly replica to suffer.Oju Odu Ifà Osa Meji, also proves the existence of Egbe as Enikeji Orun in relation to human beings: 


Isansa meji awon ni ki ara won jeejeje Dia fun Egbe aye, a bu fun ti orun Awon borokini Orun, ko ni je ki ti aye o te.
This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Source: https://www.orisa.com.ng

SHARE

Author: verified_user

AJE NLA Spiritual Traveller | OLOBATALA | OMO OLOKUN, OMO ORISA | BABALAWO OMO ORUNMILA | CEO www.orisa.com.ng | +2347031178647 For IFA Consultation, Divination, Yes / No questions , spiritual guidance, Dream interpretation etc whatsapp https://wa.me/2347031178647

0 $type={blogger}: