Yoruba names for each month of the year


January 
(Ṣẹ́rẹ́, 1)February: Oṣù Èrèlè (Èrèlè, 2)
March: Oṣù Ẹrẹ̀nà (Ẹrẹ̀nà, 3)
April: Oṣù Ìgbé (Ìgbé, 4)May: Oṣù Ẹ̀bibi (Ẹ̀bibi, 5)
June: Oṣù Òkúdu (Òkúdu, 6)
July: Oṣù Agẹmọ (Agẹmọ, 7)August: Oṣù Ògún (Ògún, 8)September: Oṣù Owewe (Owewe, 9)
October: Oṣù Ọ̀wàrà (Ọ̀wàrà, 10)
November: Oṣù Bélú (Bélú, 11)
December: Oṣù Ọ̀pẹ̀ (Ọ̀pẹ̀, 12)

This Article is written by AJE NLA (whatsapp +2347031178647).For the following:::

IFA consultation and Divination

Egbe Orun initiation

Appeasement of Egbe Orun

Yes and No questions

Feeding of Ori (inner head)

Feeding of ORISA

IFA INITIATION

Solutions to Problems

Post a Comment

Translate