Copy
no fucking license
Bookmark

Ise ni Ogun Ise (Yoruba Poems)

*🌺ISE NI OGUN `SE*  *🖊️Mura si ise ore mi* *

🖊️Ise ni afi ndeni giga* *

🖊️Bi ako ba reni fehinti* *


🖊️Bi ole la a ri* *

🖊️Bi a ko ba reni gbekele* *

🖊️A tera mo ise eni* *

🖊️Iya re le lowo lowo* *

🖊️Baba re si le leshin le kan* *

🖊️Bi o ba gboju le won* *

🖊️Ohun te tan ni mo so fun o* *

🖊️Ohun ti a ko ba jiya fun* *

🖊️Se kii le tojo rara* *

🖊️Ohun ti a ba fara sise fun* *

🖊️Ni npe lowo eni* *

🖊️Apa lara* *

🖊️Igunpa ni iye kan* *

🖊️Bi aiye ba nfe o loni* *

🖊️Ti o balowo lowo* *

🖊️Aye a ma fe o lola* *

🖊️Jeki o wa ni ipo atata* *

🖊️Aiye a ma ye o si terin-terin* *

🖊️Jeki o deni ti rago* *

🖊️Ko o ri bi aiye ti nyinmu si o* *

🖊️Eko si le seni doga* *

🖊️Mura ki o ko dara-dara* *

🖊️Bi o ri opo eniyan*             *

🖊️Ti n fi eko serin rin*                  *

🖊️Dakun ma fara we won*                                  *

🖊️Iya nbo fomo ti ko gbon* *


🖊️Ekun mbe fomo ti o nsa kiri* *

🖊️Ma fowuro sere ore mi* *

🖊️Mura si ise ojo nlo.*👌🏼👍🏼
Post a Comment

Post a Comment